အသစ်ထွက်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများ

1,870Ks
7,650Ks

03 REGULAR TOOTHBRUSHES

Berman Toothbrush Option -1/2

700Ks

06 DENTAL HYGIENE ACCESSORIES.

MEDiCARE Dental Floss Pick – S

1,500Ks

01 NIVEA FACIAL SKINCARE

NIVEA W-Micellar Acneclear 200ml89271

4,800Ks
25%
3,500Ks 2,625Ks

လူကြိုက်များသောပစ္စည်းများ

05 REGULAR TOOTHPASTE

Colgate T/P Salt Herbal 80g

1,050Ks

Adult Multivitamins & Supplement

21st Century Prosta Care 60’s

29,800Ks

Adult Multivitamins & Supplement

VISTRA COLLAGEN TYPE 2 30’S

32,500Ks

04 SPECIALIST TOOTHPASTE

2080 T/P Kids (Banana)80g

1,700Ks
3,000Ks

တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ

GILLETTE MACH-3 CART 2’S

6,750Ks
4,500Ks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *