အသစ်ထွက်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများ

15%

Hand wash & Sanitizer

GREEN FRESH LEMON HANDWASH 500ML

2,400Ks 2,040Ks
5,550Ks

01 Miscellaneous

LINGZHI BALM (B)

850Ks
10%
20%
2,350Ks 1,880Ks

လူကြိုက်များသောပစ္စည်းများ

1,500Ks
25%
3,900Ks 2,925Ks

03 REGULAR TOOTHBRUSHES

Trisa Toothbrush Kid (3-6 Years)

2,350Ks

06 MISCELLANEOUS

SIVANNA COOKIE BLUSH DU-278

3,750Ks

11 SELF-SELECTION COSMETICS

Cathy Doll Glow Gel Tint lip #06

3,500Ks

11 SELF-SELECTION COSMETICS

BELLA SUPERSTAR LASHES W-MASCARA

4,000Ks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *